Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


1 Mai: sărbătoare a muncii şi ocazie de protest pentru cei care nu au un loc de muncă

000_par2534214_0.jpg

credit foto: rfi.fr

Sǎrbǎtoarea Muncii este o ocazie, în multe ţǎri din Europa, pentru numeroase sindicate, de a-şi exprima nemulţumirea în faţa politicii de austeritate promovatǎ de Bruxelles, dar şi exasperarea în faţa unei crize care nu se mai terminǎ. Iar pentru milioane de şomeri Sǎrbǎtoarea Muncii este o ocazie de a cere mǎsuri în favoarea creerii de noi locuri de muncǎ.

Existǎ în Europa o generaţie care îşi aminteşte de zile mai bune, cînd Sǎrbǎtoarea Muncii era trǎitǎ sub semnul camaraderiei şi al fraternitǎţii, fǎrǎ angoasa şomajului şi a unei lumi ale cǎrei reguli de funcţionare îi scapǎ omului obişnuit. Dupǎ al doilea rǎzboi mondial ţǎrile occidentale au cunoscut 3 decenii de triumf economic, cînd cuvîntul şomaj nu era o obsesie. Astǎzi şomajul este însǎ o stafie care bîntuie mai ales în partea de sud a Europei, în special în Spania, Grecia, Portugalia, Franţa… In contextul acestei Sǎrbǎtori a Muncii, un sondaj realizat în Germania pune în luminǎ faptul cǎ salariaţii germani sunt mai degrabǎ satisfǎcuţi de situaţia lor. Ei au încredere în coaliţia aflatǎ la putere, în doamna Angela Merkel, precum şi în robusteţea economiei germane.

Francezii, însǎ, sǎrbǎtoresc ziua de întîi mai cu gustul amar al planului de economii anunţat de premierul Manuel Valls. Toţi salariaţii vor trebui sǎ-şi strîngǎ centura în anii urmǎtori astfel încît Franţa sǎ poatǎ economisi 50 de miliarde de euro. Mai multe sindicate au anunţat deja cǎ vor defila împreunǎ pe întîi mai pentru a-şi exprima dezacordul faţǎ de aceste mǎsuri.

Anul acesta ziua de întîi mai este însǎ sǎrbǎtoritǎ şi în contextul altor angoase, legate de alegerile europene. Mai mult decît oricînd euroscepticismul se înrǎdǎcineazǎ într-o societate europeanǎ care se credea nu de mult un model pentru întreaga planetǎ. La Paris, cîteva sindicate au anunţat o mare reuniunea în piaţa Stalingrad pusǎ sub semnul luptei împotriva şomajului şi pentru apǎrarea Europei sociale. Sindicalişti din alte ţǎri, cum ar fi Spania sau Belgia, şi-au anunţat prezenţa la acest miting.

Ziua de întîi mai riscǎ deci sǎ devinǎ, în numeroase ţǎri europene, un barometru al nemulţumirilor populare. In Franţa luna mai se anunţǎ deja ca una de mobilizare împotriva unui guvern de stînga criticat de sindicate cǎ ar face o politicǎ de dreapta. Pe 15 mai va avea loc de altfel o zi de mobilizare naţionalǎ, şi de greve, împotriva  politicii  guvernamentale care afecteazǎ, prin economiile anunţate, puterea de cumpǎrare a 5 500 000 de salariaţi.

Meritǎ semnalat în acest context şi modul în care ziua de întîi mai este deturnatǎ de la adevǎrata ei semnificaţie în Rusia, unde s-a anunţat o mare defilare în Piaţa Roşie, exact ca pe vremea Uniunii Sovietice. Peste douǎ milioane de persoane din toatǎ Rusia sunt aşteptate la Moscova, unde Putin doreşte sǎ demonstreze lumii întregi, încǎ o datǎ, cǎ tot poporul îl sprijinǎ şi-i aprobǎ ambiţiile.