Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Grupul BRICS în cǎutatea unei alternative la ordinea mondialǎ impusǎ de Occident

Brazilia gǎzduieşte o reuniune la vîrf a marilor puteri emergente cu scopul declarat de a construi o nouǎ arhitecturǎ financiarǎ şi de a deveni independente faţǎ de instituţiile financiare dominate de occidentali. Brazilia, Rusia, China, India şi Africa de sud sunt asociate în acest demers şi în grupul numit BRICS.

Reuniunea, eşalonatǎ pe douǎ zile, marţi 15 şi miercuri 16 iulie, se desfǎşoarǎ sub paza a 6400 de militari într-o ţarǎ în care recentul campionat mondial de fotbal a tensionat climatul social.

Liderii celor cinci ţǎri formeazǎ un club care reprezintǎ 40 la sutǎ din populaţia planetei şi o cincime din Produsul Intern Brut mondial. Iar ambiţiile lor sunt pe mǎsura ponderii pe care o au, toţi cei cinci, în economia mondialǎ.

Intr-un editorial publicat de cotidianul Le Monde se aratǎ cǎ grupul BRICS doreşte sǎ schimbe de fapt ordinea mondialǎ impusǎ de occidentali imediat dupǎ al doilea rǎzboi monidal. De şase ani grupul se reuneşte la nivel înalt o datǎ pe an, iar acum se profileazǎ la orizont crearea unei bǎnci de dezvoltare cu un capital cuprins între 10 şi 50 de miliarde de dolari, precum şi cu un fond de rezerve de schimb dotat cu o sutǎ de miliarde de dolari. O bunǎ parte din aceşti bani vor fi alocaţi de China, care doreşte de altfel ca sediul bǎncii sǎ fie instalat la Shanghai.

Complicitatea celor cinci mari puteri emergente se bazeazǎ pe o anume dimensiune anti-americanǎ, mai puternicǎ la ruşi şi la chinezi, mai puţin evidentǎ în cazul Indiei şi al Africii de Sud. Ele mai sunt sudate şi prin faptul cǎ au rezistat în faţa crizei economice izbucnitǎ în 2008 mai bine decît europenii şi americanii (cu excepţia Rusiei însǎ). Potenţialul lor de creştere economicǎ este, deasemenea, mai mare decît cel afişat de ţǎrile puternic industrializate din emisfera nordicǎ.

Mai rǎmîn însǎ unele divergenţe şi chiar contradicţii în interiorul grupului, puse în luminǎ de comentatorul cotidianului Le Monde. De exemplu, Rusia şi China, ca membre permanente ale Consiliului de Securitate ONU, sunt ţǎri semnatare ale ordinii mondiale creatǎ dupǎ al doilea rǎzboi mondial, dar pe care doresc sǎ o schimbe. Iar China a profitat atît de mult de politica economicǎ a liberului schimb promovatǎ de Statele Unite încît este greu de imaginat cǎ ar putea dori o schimbare radicalǎ de pe o zi pe alta. Grupul BRICS cautǎ fǎrǎ îndoialǎ o alternativǎ la ceva ce le convine şi nu le convine în acelaşi timp, tatonînd pe un teren de pe care este însǎ greu de imaginat excluderea Occidentului şi mai ales a Statelor Unite.