Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Franţa - laicitatea la şcoalǎ

laicitate.jpg

credit foto: lessentiel.lu

In Franţa, o cartǎ a laicitǎţii va fi afişatǎ, odatǎ cu acest început de an şcolar, în toate şcolile Republicii Franceze. Ministrul Educaţiei Naţionale a subliniat cǎ viaţa în comun trebuie sǎ aibǎ ca fundament respectarea unor principii legate de laicitate.

Am putea spune chiar mai mult: în Franţa majoritatea populaţiei considerǎ cǎ viaţa în comun nici nu este posibilǎ fǎrǎ respectarea laicitǎţii în spaţiul public. Carta laicitǎţii afişatǎ în şcolile primare, generale şi în licee interzice etalarea oricǎrui semn religios în incintele une are loc procesul de învǎţǎmînt, precum şi orice prozelitism religios în clase. Nici voalul islamic, nici kippa evreiascǎ şi nici crucea creştinǎ nu-şi au locul într-o şcoalǎ a Republicii Franceze. Si nici un copil nu-şi va putea justifica vreo absenţǎ prin motive de genul "este zi de post, sau de ramadan, la noi".

"Laicitatea este o luptǎ nu pentru a ne opune unii împotriva altora, ci o luptǎ împotriva celor care vor sǎ ne opunǎ unii altora" a spus ministrul de resort, Vincent Peillon.

Aceastǎ cartǎ are o valoare simbolicǎ şi nu una juridicǎ, şi reaminteşte printre altele cele 15 principii fundamentale ale legii din 1905 în virtutea cǎreia Republica Francezǎ este declaratǎ laicǎ iar puterea religioasǎ este separatǎ de stat.

Iniţiativa legatǎ de afişarea acestui document în şcoli a fost salutatǎ de corpul didactic francez şi de asociaţiile de pǎrinţi, deşi unii considerǎ cǎ ea nu merge destul de departe. Cotidianul catolic La Croix evocǎ, de exemplu, cîteva probleme lǎsate în suspensie, cum ar fi revendicǎrile unor comunitǎţi pentru ca hrana servitǎ copiilor la cantinele şcolare sǎ fie conforme unor precepte religioase. O altǎ problemǎ este legatǎ de faptul cǎ unele mame vin voalate (uneori integral) sǎ-şi depunǎ copilul la şcoalǎ sau sǎ-l aştepte dupǎ cursuri.

In acest context, un apǎrǎtor al drepturilor omului, Dominique Baudis, a sesizat Consiliul Constituţional cerînd noi clarificǎri legate de aplicarea principiului laicitǎţii.

Preşedintele Consiliului Francez al Cultului Musulman, Dalil Boubakeur, a declarat cǎ 90 la sutǎ dintre musulmanii care trǎiesc în Franţa se vor simţi vizaţi de aceastǎ Cartǎ a laicitǎţii, deşi, mai spune el, în 99 la sutǎ din cazuri musulmanii nu constituie o problemǎ în materie de laicitate.