Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Virgil Tǎnase : Cronica bilingvǎ / La chronique bilingue (11)

Virgil Tǎnase evocǎ figura unui mare filozof francez, Jean Baudrillard, observator atent al societǎţii franceze şi occidentale, dar şi al unei modernitǎţi care nu are întotdeauna un sens pozitiv.  Filozoful francez obişnuia sǎ spunǎ: "Trǎim într-o lume în care avem din ce în ce mai multǎ informaţie şi din ce în ce mai puţinǎ semnificaţie."

 

Profit de-o zi cu soare. La Paris nu ştii când prinzi alta. Je profite d’un jour ensoleillé. A Paris c’est plutôt rare. Mă opresc la o terasă de pe la Montparnasse. Nu e din cele care-mi sunt la îndemână dar locul e plăcut şi-am petrecut îndestule ceasuri aici. Ca să-mi trec timpul, luând exemplu de la cei din jur, răsfoiesc ziarele zilei. Dar parcă lipseşte ceva din peisaj. Mă uit la pomii pe care bine-i ştiu, la vrăbii, la lumea care trece.

Je prends une bière place d’Odessa à la terrasse d’un café qui n’est pas de ceux que je fréquente habituellement mais où j’ai néanmoins passé des heures, séduit par ce lieu agréable. A l’instar des autres clients je feuillette les journaux. Mais quelque chose me gêne, une absence dans le paysage. Je regarde les arbres que je connais, les moineaux, les passants. Soudain je comprends. Mon Dieu, il y a déjà plus de cinq ans qu’il nous a quittés, mais je m’attends toujours à le voir passer comme autrefois, sur le trottoir d’en face, un sac de supermarché à la main, avec son air de petit fonctionnaire retraité qui, après avoir fait ses courses, rentre chez lui sans se hâter, inaperçu par ceux qui ne soupçonnent pas qu’ils côtoient un des esprits les plus éminents du siècle.

Şi dintr-o dată înţeleg : au trecut, Doamne, mai bine de cinci ani de când nu mai e printre noi şi uite, simt că-mi lipseşte să-l văd ca altădată trecând pe trotuarul celălalt cu pas molcom de funcţionar la pensie, ducându-şi cumpărăturile într-un sac de plastic, nebăgat în seama de mulţimea celor care nu bănuiesc că domnul cu pantaloni boţiţi şi c-o haină nicidecum mai acătării este unul dintre spiritele cele mai eminente ale secolul.

Jean Baudrillard était inconnu au grand public. Comme son camarade de génération Claude Simon, prix Nobel de littérature, il refusait de s’exhiber dans le bal médiatique qui fait la gloire d’un jour de ceux qui s’y prêtent.

Aidoma colegului său de generaţie Claude Simon, premiul Nobel de literatură, amândoi necunoscuţi marelui public, Jean Baudrillard refuza să intre-n hora jurnalistico-televizuală care face gloriile de-o zi. « De altfel, îmi spunea, ne îndreptăm poate cu-adevărat spre o republică a croonerilor, a speakerilor, a sprinterilor, a animatorilor de televiziune. De ce nu ? La Roma n-a fost încoronat un cal ? »

« D’ailleurs, me disait-il, nous sommes peut-être effectivement en train de nous diriger vers une république des crooners, des speakers, des sprinteurs, des présentateurs de télévision. Pourquoi pas ? Rome n’avait-elle pas couronné un cheval ? » Baudrillard était persuadé que le monde occidental subit une déchéance catastrophique, pareille à celle de l’Empire romain : l’accélération médiatique et l’excès d’information détruisent le sens. Il affirmait que « la disparition de la distinction entre vrai et faux est aujourd’hui plus significative que l’effacement de la frontière qui sépare le bien du mal. »

Baudrillard era convins că lumea occidentală este în plină catastrofă. Acceleraţia mediatică şi excesul de informaţie distrug sensul. « Dispariţia distincţiei dintre ce este adevărat şi ce este fals, spunea, este azi mai semnificativă decât dispariţia distincţiei dintre bine şi rău ». De unde exilul nostru într-o lume de « simulacre » la care ne-am adaptat « simulând » că trăim. Ne ducem viaţa, spunea Baudrillard, într-o « limfă mediatică » înlăuntrul căreia individul nu caută valori, singura lui ambiţie fiind de a fi « branşat », aidoma unui aparat de radio sau de televiziune care odată pus în priză e prins într-un torent de informaţii care circulă liber, nediferenţiate şi pe care, ne mai putându-le stăpâni, ne mulţumim să le captăm şi să le transmitem.

Baudrillard était persuadé que nous vivons dans un monde de « simulacres » auquel nous nous sommes adaptés en « simulant » de vivre. Nous flottons, disait-il, dans une « lymphe médiatique » où les individus ne cherchent plus des « valeurs ». Leur seule ambition est d’être « branchés » comme un poste de radio ou de télévision qui, une fois allumés, se trouvent dans le flot d’informations indifférenciées qui circulent librement et que nous ne pouvons plus maîtriser. « Je m’efforce d’imaginer, disait-il encore, le point de saturation, le point catastrophique qui rompt définitivement les équilibres obligeant notre société à se renouveler, ce moment où il se passera enfin quelque chose. Ce qui nous tue aujourd’hui, concluait Baudrillard, c’est qu’il ne se passe rien. »

« Încerc să-mi imaginez, mai spunea Baudrillard, punctul de saturaţie, punctul catastrofic care rupe definitiv echilibrele sociale obligându-ne să construim altele, momentul în care se va petrece în fine ceva. Ceea ce ne ucide azi, adăuga Baudrillard, este că nu se întâmplă nimic. »

Je regarde mes journaux. Baudrillard avait raison : on s’agite beaucoup mais il ne se passe rien. La question qui préoccupe aujourd’hui la presse est que la candidate de droite à la mairie de Paris a changé de coiffure pour faire plus populo.

Mă-ntorc la ziarele de pe masă. Baudrillard avea dreptate : lumea se agită, se agită dar nu se-ntâmplă nimic. Ceea ce preocupă astăzi presa este că una din candidatele de dreapta la primăria Parisului şi-a desfăcut cocul şi umblă despletită ca să fie mai aproape de popor. 

 

 
Cronica bilingvǎ – La chronique bilingue (11)