Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Campanie împotriva îndoctrinǎrii jihadiste în Franţa

In Franţa, Senatul examineazǎ un proiect de lege destinat sǎ facǎ mai eficientǎ lupta împotriva terorismului şi a îndoctrinǎrii islamiste. Iar ministrul de interne anunţǎ o vastǎ campanie de sensibilizare a opiniei publice în legǎturǎ cu pericolele îndoctrinǎrii jihadiste, în condiţiile în care mulţi tineri francezi, provenind în special din imigraţie, se oferǎ voluntari pentru a lupta de partea Organizaţiei Statul islamic.

Intr-un interviu acordat cotidianului catolic La Croix, ministrul de interne Bernard Cazeneuve face din nou bilanţul operaţiunii de îndoctrinare jihadistǎ în Franţa: în jur de o mie de tineri s-au lǎsat tentaţi de aventura jihadistǎ, 360 luptǎ în Siria şi în Irak de partea grupurilor teroriste, 200 s-au întors în Franţa dar alţi 200 încearcǎ sǎ plece în zona luptelor. Cei care s-au întors, mai spune ministrul de interne, au asistat la execuţii, decapitǎri, acte te torturǎ, crucificǎri. "Toate criteriile lor morale, umane şi psihologice s-au prǎbuşit", subliniazǎ Bernard Cazeneuve.

Franţa s-a dotat şi va continua sǎ se doteze deci cu un arsenal de mǎsuri destinat sǎ-i împiedice pe aceşti tineri fanatizaţi sǎ fie înrolaţi de mişcǎrile jihadiste. Pe de altǎ parte, însǎ, se impune o politicǎ de prevenire, de contracarare a argumentelor islamiste şi a radicalizǎrii. Bernard Cazeneuve anunţǎ o "mobilizare generalǎ" în acest sens, la nivel statal naţional şi local, precum şi al autoritǎţilor religioase musulmane.

Unii specialişti analizeazǎ profilul candidaţilor la jihadism şi descoperǎ, de exemplu, cǎ mulţi tineri provenind din familii musulmane, deveniţi traficanţi de droguri, se radicalizeazǎ şi decid sǎ plece în Siria pentru a "se purifica". Alţii se radicalizeazǎ în închisori, dupǎ ce în cartierele în care au trǎit nu au avut vreo vocaţie islamistǎ. Mai rǎmîne însǎ aceastǎ problemǎ, aratǎ un specialist în cotidianul La Croix: statul francez, care este laic şi republican, se vede brusc pus în situaţia de a le explica multor tineri cǎ trebuie sǎ adopte un islam moderat.

Pe de altǎ parte, unii magistraţi aratǎ cǎ dincolo de un anumit angajament jihadist, îndoctrinarea ţine de psihiatrie. Ororile pe care le comit jihadiştii nu pot fi considerate decît acte comise de demenţi. Intr-un interviu publicat în revista l’Express, Abdou Diouf, secretar general al Francofoniei, îi defineşte pe fanatici în felul urmǎtor: "Jihadiştii sunt oamenii diavolului. In faţa acestui foarte mare pericol trebuie ca toate naţiunile sǎ se uneascǎ, fǎrǎ sǎ-şi economiseascǎ forţele, pentru a doborî bestia hidoasǎ care ne va devora pe toţi dacǎ nu facem nimic."