Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Virgil Tǎnase: Cronica bilingvǎ – La chronique bilingue (13)

w560xh316-emil-brumaru.jpg

Poetul Emil Brumaru - credit foto: cultural.bzi.ro

Cînd portocala nu este „une orange” - sau despre subtilitǎţile şi dificultǎţile muncii de traducere, mai ales atunci cînd este vorba de o poezie a lui Emil Brumare care  "opune" rezistenţǎ în faţa limbii franceze.

Dacă mă uit în urmă, îmi pot reproşa multe dar nu că aş fi invidios.

A regarder derrière moi, je peux me faire maints reproches, mais pas celui de jalouser quelqu’un.

Şi totuşi, uneori, tare aş vrea să fiu în pielea cuiva, ca acum, de pildă, când aud bilanţul pe care şi-l face o tânără poetă franco-română : la o vârstă nici la jumătatea alei mele, a publicat deja un număr impresionant de volume personale şi a tradus, zice, câteva zeci de poeţi.

Il m’arrive toutefois de vouloir être dans la peau d’un autre, comme maintenant dans celle de cette jeune poétesse franco-roumaine : à un âge qui fait à peu près la moitié du mien, elle a déjà publié un nombre impressionnant de volumes et traduit, dit-elle, quelques bonnes dizaines de poètes.

Fireşte, volumele de poezie mă lasă indiferent. Prozator înrăit, avându-i în minte pe Balzac, Tolstoi, Dostoievski sau Thomas Mann, care n-au scris versuri nici în glumă, consider că acestea purced dintr-un cuget care nu se poate compara cu cel al romancierului  aşa cum nu poţi compara o floare de cireş c-o treierătoare.

Certes les volumes de vers laissent indifférent le prosateur buté que je suis et qui, avec en tête les noms de Balzac, Tolstoï, Dostoïevski ou Thomas Mann, considère que la poésie est l’affaire d’un esprit différent de celui du romancier et qu’on ne saurait les comparer comme on ne peut comparer une fleur de cerisier avec une moissonneuse-batteuse. Cu traducerile e diferit. Il n’en va pas de même pour la traduction. Et me voilà envieux : cela fait des jours et des semaines que je tourne autour d’un poème dont je n’arrive pas à trouver une version française satisfaisante.

Eu, uite, sucesc bezmetec de săptămâni pe toate părţile un poem de câteva rânduri fără să-i pot da o versiune franceză mulţumitoare. E-adevărat că e vorba de Emil Brumaru pe care-l socot, ca şi pe Dan Laurenţiu sau Mihai Ursachi, un poet cu mult mai important decât cei din generaţia sa intraţi în manuale care, aceştia din urmă, pot fi disecaţi şi « înţeleşi », adică scoşi din literatură pentru a fi folosiţi ca unelte de uz didactic.

Il s’agit, c’est vrai, d’un poème d’Emil Brumaru que je tiens, avec quelques autres dont Dan Laurenţiu ou Mihai Ursachi, pour des poètes plus importants que ceux, plus réputés, de sa génération qui sont aujourd’hui dans les livres d’école parce qu’ils peuvent, eux, être disséqués et « compris », c'est-à-dire extraits de la littérature pour devenir des instruments à usage didactique.

Aici nu-i nimic de înţeles şi cu atât mai bine.

Ici il n’y a rien à comprendre et c’est tant mieux.

« Dacă iei o portocală şi-o dezbraci în pielea goală ca să-i vezi miezul adânc… » Mot à mot : « Si vous prenez une orange pour la mettre à poil pour voir son… » Son quoi déjà ? Même la traduction littérale me donne du fil à retordre : qu’est-ce qu’il y a au plus profond d’une chose, à la fois essence et force générative. Est-ce « le noyau » ? Mais celui-ci est dur et renvoie plutôt à la semence qu’à la raison d’être. Alors « le cœur » ? aux connotations sanguines et pulsatives ? N’oubliez pas, s’il vous plaît, que le vers court et la rime m’empêchent d’amplifier l’image pour obtenir une ambiguïté à même d’effacer les connotations inopportunes.

Mi-e greu să traduc chiar cuvânt cu cuvânt : pentru « miez » n-am în franceză decât fie « sâmbure », fie « inimă » care nu-s chiar acelaşi lucru, mai ales când miezul e « adânc ». Pe de altă parte versul scurt şi rima nu-mi îngăduie să diluez imaginea într-o aură aptă să distrugă conotaţiile neavenite.  Oricum înainte de asta trebuie să rezolv o altă problemă încurcată şi ea.

De toute façon, je dois commencer par résoudre une autre question embarrassante, elle aussi. On déshabille l’orange pour la mettre « à poil ». C’est l’équivalent français précis et unique de ce que la langue roumaine dit en évoquant la peau. La peau, surtout féminine même s’il ne s’agit que d’un fruit, est un vêtement soyeux et doux or « à poil » dirige le regard vers les endroits qu’il faudrait épiler. Pe franţuzeşte « pielea goală » se spune într-un singur fel : « à poil ».

În română, când e vorba de-un feminin, fie el chiar agro-alimentar, pielea rămâne un veşmânt delicat şi mătăsos. Expresia franceză trimite explicit la locurile neepilate.

O iau, deci, de la capăt, je reprends : « S’il vous arrive de dénuder / une orange dont vous aurez / ouvert le cœur qui fait pleurer… » Toate bune şi frumoase numai că uite, « une orange » îmi ţiuie în ureche, nu ? « uuu »…n… « ooo » Cela ne vous perce pas les oreilles ce sifflement de locomotive : « uuu »…n… « ooo » ? Ce n’est pas du tout « o-por-to-caa-lă ». Nu cântă ca-n româneşte : « o-por-to-caa-lă ».

Mulţi ar zice că mă leg la cap când nu mă doare dar, zău, în literatură « o portocală » nu-i « une orange ». Je cherche peut-être midi à quatorze heures, mais, franchement, en littérature, « o portocală » n’est pas « une orange ». Je note provisoirement dans mon calepin : « S’il vous arrive de dénuder / une clémentine dont vous aurez / ouvert le cœur qui fait pleurer… »  Şi nu sunt decât la început, nu m-am lovit încă de îngerii care plâng « cu căpşune-n loc de ochi şi aripi din foi de plopi » !

Et je ne suis me suis même pas encore heurté aux ailes en feuille de peuplier des anges dont les yeux sont des…! Des fraises ? Ah non !  Là aussi il faut que je trouve un fruit plus… chuchoté : « căpşuni » ! Bref, je tourne autour du pot depuis des semaines. Comment alors ne pas envier l’extraordinaire rentabilité traductionnelle de ma jeune collègue ? Vedeţi. Cum s-ajung eu să traduc zeci şi zeci de poeţi ? Cum să nu fiu invidios ?!