Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Senegalez care a petrecut 5 ani în România: o tarà extraordinarà cu oameni minunati !

bamba.gif

Bamba Ndao, presedintele Asercos

România, tara de vis a unui tânàr senegalez ! Asa se poate intitula povestea pe care v-o propunem în cele ce urmeazà. Aflat la Dakar în Senegal cu ocazia sommeului francofoniei, colegul nostru Vasile Damian a profitat de ocazie pentru a stat de vorbà cu românii care tràiesc în Senegal dar mai ales cu senegalezii care s-au întors acasà dupà sederi mai mult sau mai putin lungi pe meleaguri românesti. Bamba Ndao face parte din acesti entuziasti senegalezi care au ràmas cu amintiri extraordinare despre România. Tânàrul senegalez, student 5 ani la Scoala nationalà de studii politice si administrative, ne spune mai intâi cum si de ce a luat nastere Asercos, Asociata senegalo-românà de cooperare si solidaritate pe care o conduce.

"Asercos a fost creatà în 2013 de fosti studenti senegalezi din România, reîntorsi acasà. Scopul ei este de a tine legàtura cu România si de a dezvolta un  nou tip de parteneriat între cele douà tàri."

"Educatia si în particular studiile superioare din România sunt principlul sector în care intervine Asercos." Din interviul pe care ni l-a acordat, aflàm cà "au existat în Senegal ministrii care si-au fàcut toate studiile superioare în România".

"Sàptàmâna senegalezà în România" este un proiect cultural la care lucreazà Asercos în acest moment pentru un evenioment programat în primàvara viitoare.

In fine, schimburile comerciale din sectorul agricol si importul de produse alimentare sunt latura economicà a echipei condusà de Bamba Ndao.

Pentru tânàrul senegalez, "cei 5 ani petrecuti în România au fost o surprizà extraordinar de plàcutà Oameni deschisi, arhitectura sublimà, mâncare fantasticà – si în particular drobul de miel" – l-au cucerit pe Bamba Ndao. Doar clima l-a destailizat putin pe cel crescut nu departe de tropice. In ansamblu, el a pàstrat "o amintire foarte plàcutà, nu are niciun regret si probabil cà de aceea îi si încurajeazà pe senegalezi sà plece în România", mai spune Bamba Ndao.

 
Interviu cu Bamba Ndao, presedintele Asercos