Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Michaëlle Jean, fosta guvernatoare a Canadei, noua şefă a Francofoniei

mj.jpg

Michaëlle Jean, noua secretarà generalà a OIF

La Dakar s-a încheiat sommet-ul de douà zile care a reunit statele membre în Organizatia internationalà a francofoniei. Erau prezenti în capitala Senegalului peste 30 de preşedinţi sau sefi de guverne. Bătaia de cap a celei de-a doua si ultime zile a fost gàsirea unui succesor pentru Abdou Diouf. Ex-presedintele senegalez îsi încheie mandatul de secretar general OIF la sfârsitul anului. După îndelungi discutii, canadianca Michaëlle Jean a fost desemnatà prin consens în fruntea organizatiei:

Negocierile si discutiile intense au durat toatà seara de sâmbàtà si au continuat foarte mult si duminicà într-o atmosferà destul de tensionatà. Pentru prima datà în istoria francofoniei, în absenta unui consens, se evoca posibilitatea organizàrii unui vot secret. Motivul acestor disensiuni : faptul cà nu mai putin de 5 candidati – dintre care 4 africani – erau în cursà. Un fost presendinte burundez, un scriitor congolez, un ex-premier din Mauritius si un fost ministru din Guineea ecuatorialà erau în competitie alàturi de fosta guvernatoare a Canadei

In cele din urmà s-a ajuns la un consens, canadianca Michaëlle Jean, de origine haitianà, a fost desemnatà profitând de disensiunile africanilor. Lovitura este grea pentru continentul negru întrucât o lege nescrisà spune cà secretarul general al Organzatiei internationale a francofoniei trebuie sà fie originar din Sud – altii spun chiar din Africa – în timp ce administratorul vine din Nord. Iatà cà traditia a fost încàlcatà, rolurile s-au inversat.

De profesie jurnalistà la televiziunea canadianà, în vârstà de 57 de ani, Michaëlle Jean este càsàtorità cu un filosof francez si e mamà a unei fetite adopatà dîn Haiti. Ea a ocupat postul de guvernator general al Canadei între anii 2005 si 2010. Poliglotà – vorbeste 5 limbi – Michaëlle Jean va avea de acum încolo misiunea s-o prvilegieze si s-o apere pe una dintre ele, franceza.