Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Conferinţǎ asupra climatului la Lima, 195 de ţǎri cautǎ un compromis

La Lima, în Peru, a început luni întîi decembrie o reuniune maraton de negocieri pe tema schimbǎrilor climaterice, cu reprezentanţi din 195 de ţǎri. Aceste discuţii ar trebui sǎ devinǎ baza angajamentelor care vor fi luate anul viitor la Conferinţa Internaţionalǎ pe tema climei de la Paris.

Cotidianul Le Monde considerǎ cǎ aceste negocieri eşalonate pe douǎ sǎptǎmîni sunt "cruciale". Cu atît mai mult cu cît discuţiile dureazǎ de multǎ vreme. Aceastǎ Convenţie cadru a Naţiunilor Unite pentru schimbǎrile climaterice se reuneşte de fapt pentru a 20-a oarǎ... Inutil sǎ mai enumerǎm aici reuniunile mondiale care au fost nişte eşecuri dezonorante pentru liderii mondiali, precum summitul pe tema climatului de la Coopenhaga din 2009.

Franţa însǎ nu concepe cǎ în 2015, la Paris, s-ar putea repeta acest tip de eşec, de unde importanţa acestor discuţii şi negocieri pregǎtitoare de la Lima.

Existǎ însǎ şi semne cǎ din 2009 încoace s-a produs o schimbare în atitudinea mai multor "actori" principali ai mobilizǎrii în vederea salvǎrii planetei. Uniunea Europeanǎ vrea sǎ dea un exemplu şi a decis sǎ-şi reducǎ cu 40 la sutǎ emisiile de gaze cu efect de serǎ pînǎ în 2030. Statele Unite şi China au semnat un acord istoric pentru a polua mai puţin şi a-şi coordona eforturile în acest sens.

Ambiţiile sunt mari: pînǎ în 2100 ţǎrile de pe planetǎ ar trebui sǎ ajungǎ la ceea ce se numeşte "neutralitate climaticǎ", altfel spus zero emisii de gaze toxice în atmosferǎ. Era şi timpul pentru construirea unui scenariu de perspectivǎ, în condiţiile în care temperatura a crescut în ultimii ani cu 4 grade, iar cantitatea de bioxid de carbon eliberatǎ în atmosferǎ a crescut în 2012 cu 2,2 la sutǎ.

Rǎmîne acum de repartizat în mod echitabil pe planetǎ efortul care trebuie fǎcut în materie de modernizare industrialǎ, tranziţie spre energiile reciclabile, automobilul electric şi spre economia verde.

Cum 50 la sutǎ din întreaga cantitate de bioxid de carbon care ne otrǎveşte atmosfera şi viitorul provin din Uniunea Europeanǎ, Statele Unite şi China, iniţiativele acestor trei blocuri sunt salutare. Mai rǎmîn însǎ detaliile, pentru cǎ ele sunt de fapt "dureroase". De exemplu, transferul anual a o sutǎ de miliarde de dolari dinspre ţǎrile dezvoltate spre ţǎrile în curs de dezvoltare pentru ca acestea din urmǎ sǎ-şi poatǎ reduce poluarea. Alte şi alte prevederi, mǎsuri, iniţiative, cifre, angajamente urmeazǎ sǎ fie scrutate cu lupa la Lima, astfel încît un document coerent şi acceptabil pentru toţi sǎ poatǎ ajunge pe masa negociatorilor la Paris anul viitor. De notat cǎ societatea civilǎ va continua sǎ-şi exercite presiunea pentru ca responsabilii politici sǎ fie obligaţi sǎ se înţeleagǎ între ei. Pe 10 decembrie, de exemplu, la Lima este prevǎzut un "marş al popoarelor", adicǎ în momentul cînd discuţiile vor intra într-o fazǎ ministerialǎ.