Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Virgil Tǎnase : Cronica bilingvǎ – La chronique bilingue (17)

wpc2011-tdm_0.jpg

Thierry de Montbrial - credit foto: rfi.fr

 « Cine n-are bătrâni… » « Si vous n’avez pas de vieux… »

"Cine nu are batrîni... sǎ-şi cumpere" este mesajul acestei noi cronici bilingve semnatǎ de Virgil Tǎnase. Ea porneşte de la un eminent eseist şi economist francez care a scris o carte despre contactele sale cu România.

Thierry de Montbrial face parte dintr-o categorie restrânsă de sfătuitori de care oamenii politici au nevoie ca de lumina ochilor.

Thierry de Montbrial appartient à une catégorie restreinte de conseillers dont les hommes politiques ont besoin comme de l’air.

Dregătorii ţărilor noastre intră în politică la vârsta unei juneţi necoapte, se bat crâncen mai întâi ca să iasă la suprafaţă şi apoi ca să-şi impună şi să-şi pună în aplicare ideile pe care n-au timp să le caute şi să le rumege. Le iau de-a gata din broşurile de popularizare şi din jurnale unde alţi oameni, la fel de grăbiţi şi de superficiali, le golesc de conţinut, siluindu-le după mintea lor puţină ca să le facă accesibile unui public larg şi neştiutor.

Les dirigeants de nos démocraties entrent en politique à un âge où l’esprit n’a pas encore eu le temps de mûrir. Puis ils passent leur vie à se battre d’abord pour percer, ensuite pour imposer et appliquer leurs idées qu’ils prennent, par manque de temps, des fascicules de vulgarisation et des journaux où des gens tout aussi pressés les vident de leur contenu pour les rendre digestes. Voilà pourquoi ils ont tellement besoin de ceux qui, à l’instar de Thierry de Montbrial, pensent à leur place et leur offrent une vision du monde. Ils leur offrent surtout, par leur culture, un aperçu du passé, seule façon d’offrir un visage à l’avenir.

Oamenii politici n-au timp să gândească. De aceea cei care, ca Thierry de Montbrial, o fac în locul lor le sunt atât de necesari. Prin cultura lor aceştia încheagă trecutul într-un viitor.

Fondator al Institutului francez de relaţii internaţionale, pe care îl conduce, membru al academiilor franceză şi română, Thierry de Montbrial publică azi un « Jurnal românesc » cu însemnările vizitelor sale în România din 1990 până în 2010.

Fondateur de l’Institut français des relations internationales, Membre de l’Institut et de l’Académie roumaine, Thierry de Montbrial publie aujourd’hui un « Journal roumain » où il fait le récit de ses visites en Roumanie de 1990 à 2010. Il a connu « la transition » et ceux qui en ont été les artisans. Son discours est celui d’un témoin bienveillant mais détaché, filtré par l’expérience de quelqu’un qui regarde les choses de suffisamment haut pour apercevoir les grands itinéraires sans se laisser abuser par la poussière de nos agitations quotidiennes.

Thierry de Montbrial a urmărit de-ndeaproape « tranziţia » şi i-a cunoscut bine pe făuritorii ei. Priveşte lucrurile cu bunăvoinţă dar şi cu detaşare, situându-se la o înălţime de unde distinge itinerariile istorice pe care nu i le mai ascunde pulberea stârnită de agitaţiile noastre zilnice. Iată de ce mă  bucură să descopăr în paginile acestei cărţi câteva afirmaţii care îmi întăresc convingeri mai vechi, foarte contestate.

Voilà pourquoi je me réjouis de trouver dans les pages de ce livre quelques affirmations qui confirment mes sentiments plus anciens, très contestés. Le 20 septembre 2000, Thierry de Montbrial note : « Je continue de penser qu’on doit à Iliescu une transition essentiellement paisible […], et qu’il est le seul homme politique de talent en Roumanie, une sorte de Mitterrand ».

La 20 septembrie 2000, Thierry de Montbrial notează : « Continui să cred că preşedintelui Iliescu i se datorează o tranziţie esenţialmente paşnică […], şi că este singurul om politic de talent din România, un fel de Mitterrand. » Thierry de Montbrial face deopotrivă portretul altor oameni politici pe care-i judecă din punctul de vedere al implicării lor în mersul istoriei. Ceea ce spune este cumpănit, fie că este vorba de populismul unora, de incompetenţa altora sau… de mediocritatea literaturii franceze de azi, pe care-o şfichuie în trecere.

Thierry de Montbrial fait le portrait d’autres personnalités politiques roumaines qu’il juge du point de vue de leur contribution à la marche de l’Histoire. Son propos paraît juste, lorsqu’il houspille le populisme des uns, l’incompétence des autres ou… lorsqu’il brocarde, au passage, la littérature française d’aujourd’hui dont la médiocrité le désole.

« Jurnalul românesc » al lui Thierry de Montbrial este o carte utilă mai ales pentru cei orbiţi de patima politică despre care se spune cu dreptate că ne-mpiedică să privim lucrurile… bătrâneşte. Thierry de Montbrial care are azi 70 de ani ne aminteşte că şi-n politică « Cine n-are bătrâni să-şi cumpere »…, mai ales într-o ţară căreia revoluţia i-a dat o nouă juneţe.

Le « Journal roumain » de Thierry de Montbrial est un livre utile surtout pour ceux que la passion politique empêche de voir les choses avec la sagesse des vieux. Thierry de Montbrial, qui vient de fêter ses 70 ans, nous rappelle un vieux dicton roumain : « Si vous n’avez pas de vieux, achetez-vous-en ! », ce qui est encore plus vrai lorsqu’une révolution donne à un peuple une nouvelle jeunesse.

 
Cronica bilingvǎ – La chronique bilingue (17)