Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Parisul şi Berlinul: un nou elan pentru construcţia europeanǎ

Doamna Angela Merkel, care a fost desemnatǎ pentru a treia oarǎ consecutiv cancelar a Germaniei, efectueazǎ miercuri 18 decembrie o vizitǎ la Paris. Aceastǎ deplasare are un caracter simbolic în timp ce Europa aşteaptǎ în acelaşi timp de la "cuplul" franco-german mai multe iniţiative în favoarea unei integrǎri politice aprofundate.

Unii îi spun doamnei Angela Merkel "cancelara de fier" pentru modul în care a reuşit sǎ impunǎ politica de austeritate nu doar la ea acasǎ ci şi în întreaga Europǎ. Alţii îi spun "Mutti" (ceea ce înseamnǎ mǎmica), pentru talentul cu care i-a protejat pe germani de consecinţele crizei izbucnite în 2008. La Bruxelles i se mai spune şi "regina nopţii", aluzie la faptul cǎ este capabilǎ sǎ reziste fǎrǎ sǎ dea nici un semn de obosealǎ la lungi discuţii cu omologii sǎi europeni, uneori pînǎ noaptea tîrziu sau chiar pînǎ spre dimineaţǎ. Pe plan internaţional ea este din nou declaratǎ "femeia cu cea mai mare putere politicǎ" din lume.

La ea acasǎ Angela Merkel beneficiazǎ de o popularitate fǎrǎ echivalent pentru un şef de guvern de la al doilea rǎzboi mondial încoace. In unele ţǎri din sudul Europei, mai ales în Portugalia, Grecia şi Spania, mulţi o considerǎ o veritabilǎ pacoste pentru disciplina bugetarǎ impusǎ fǎrǎ ezitare şi care a provocat multe drame individuale. Adversarii sǎi din Germania considerǎ cǎ nu are o veritabilǎ viziune politicǎ şi cǎ practicǎ o gestiune cu viraje de la o zi la alta. Unul dintre biografii ei îi spune "sfinxul" întrucît ar fi învǎţat în anii dictaturii comuniste sǎ-şi ascundǎ adevǎratele sentimente şi opinii, deci ar fi asimilat o veritabilǎ inteligenţǎ politicǎ.

Un lucru este sigur însǎ, cea pe care Helmut Kohl, mentorul ei, o numea "fata" sau "fetişcana" a marcat istoria Europei iar acum se pregǎteşte sǎ-şi punǎ marca şi pe ceea ce am putea numi perioada "post-crizǎ", în speranţa cǎ efectiv Uniunea Europeanǎ iase din tunelul crizei.

Aşa cum a fǎcut şi în 2005 precum şi în 2009 dupǎ ce a fost desemnatǎ cancelarǎ, Angela Merkel efecteuazǎ prima sa vizitǎ la Paris, pentru a spune de fapt Europei cǎ axa Berlin-Paris rǎmîne esenţialǎ şi de neînlocuit pentru construcţia europeanǎ. Sigur, Angela Merkel şi François Hollande au de discutat şi lucruri de imediatǎ urgenţǎ precum pregǎtirea consiliului european de la Bruxelles de la sfîrşitul acestei sǎptǎmîni, reuniune axatǎ pe apǎrarea europeanǎ. Cotidianul Le Monde considerǎ însǎ cǎ Germania, în contextul noului mandat de care dispune doamna Merkel şi al alianţei cu social-democraţii ar putea propune un "salt înainte" pentru întreaga Europǎ. Pe de altǎ parte Parisul nu poate decît sǎ-şi exprime satisfacţia cǎ din noul guvern de la Berlin fac parte, pe lîngǎ conservatori, şi cîteva importante personalitǎţi social-democrate, proeuropene şi, în plus francofone. Toate condiţiile sunt reunite, mai scrie Le Monde, ca Parisul şi Berlinul sǎ intre într-o "nouǎ lunǎ de miere". Dincolo de aceastǎ expresie metaforicǎ trebuie vǎzutǎ dorinţa celor douǎ ţǎri de a relansa, din punct de vedere politic, zona euro. Singura grijǎ a francezilor este cǎ Berlinul, oarecum eliberat de angoasa crizei economice, ar putea fi mai activ şi ar putea lansa mai multe idei pe acest teren decît Parisul.