Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Japonia: victorie la legislativele anticipate prentru "Abenomics", planul de reforme al premierului

japonok.jpg

Premierul Shinzo Abe (la dreapta), credit foto: REUTERS/Thomas Peter

In Japonia, Partidul Liberal Democrat al primul ministru Shinzo Abe a cîştigat detaşat alegerile legislative anticipate de duminicǎ 14 decembrie, convocate de fapt ca un fel de referendum pe marginea unui ambiţios program de reforme. Formaţiunea premierului japonez ar urma sǎ controleze între 275 şi 306 locuri dintre cele 475 ale Parlamentului, ceea ce îi va permite o accelerare a programului sǎu.

"Abenomics", acesta este cuvîntul magic cu care Shinzo Abe vrea sǎ schimbe Japonia, formulǎ în care coabiteazǎ numele premierului (Abe) şi termenul "economie". Ambiţiosul plan de "renaştere" a economiei şi a societǎţii japoneze este un amestec de politicǎ monetarǎ (se preconizeazǎ, de exemplu, o mare infuzie de lichiditate în economie) cu reforme structurale. In paralel Shinzo Abe a promis o mai mare promovare a femeilor în spaţiul deciziei, precum şi asumarea unui nou rol diplomatic al Japoniei pe plan mondial.

"O Japonie nobilǎ, o Japonie puternicǎ", este una din devizele lui Shinzo Abe, în vîrstǎ de 60 de ani, deseori criticat pentru derivele sale naţionaliste. In prezent el are în faţa sa un veritabil bulevard pentru a-şi pune în aplicare ideile, deşi victoria sa este umbritǎ de abstenţionismul record care a marcat acest scrutin.

Printre altele, Shinzo Abe doreşte care ţara sa sǎ se poatǎ înarma din nou şi sǎ fie capabilǎ sǎ se apere într-un context considerat ameninţǎtor. El mai crede cǎ japonezii nu mai au motive sǎ se scuze fǎrǎ încetare pentru atrocitǎţile comise în anii celui de-al doilea rǎzboi mondial în China şi Coreea.

Victoria sa, spune un comentator al Agenţiei France Presse, intervine însǎ într-un moment cînd electoratul format din 105 milioane de japonezi s-a arǎtat mai degrabǎ apatic, şi pe fondul unei opoziţii extrem de divizatǎ. Iar mǎsurile luate de premier în ultimii doi ani, oricît de spectaculoase au fost ele, s-au izbit de o realitate durǎ, în sensul cǎ Japonia este practic în recesiune. Shinzo Abe conteazǎ însǎ pe elementul subiectiv, cel al entuziasmului, pentru a redresa situaţia. Iar într-o ţarǎ ca Japonia acest tip de mobilizare subiectivǎ şi de efervescenţǎ popularǎ este de naturǎ sǎ dea rezultate, istoria ţǎrii a demonstrat deseori acest lucru.