Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Letonia intrǎ în clubul euro

lettonie_0.jpg

credit foto: rfi.fr

Letonia va fi integratǎ, începînd cu data de întîi ianuarie 2014, în clubul ţǎrilor care au adoptat moneda unicǎ euro. Populaţia letonǎ nu pare foarte entuziasmatǎ, dar extinderea zonei euro confirmǎ faptul cǎ moneda unicǎ europeanǎ rǎmîne atractivǎ. Analizǎm semnificaţiile acestei integrǎri.

Sondajele pun în evidenţǎ faptul cǎ 53 la sutǎ dintre letoni nu sunt favorabili acestui gigantic pas spre necunoscut care este trecerea la moneda unicǎ euro. Mulţi letoni sunt încǎ marcaţi de abandonarea rublei în 1990. Adoptarea monedei europene provoacǎ deci numeroase îngrijorǎri. Letonii se tem, şi pe bunǎ dreptate, de o creştere imediatǎ a preţurilor, de spectrul inflaţiei şi chiar de o nouǎ crizǎ în zona euro.

Pe de altǎ parte aceastǎ intrare în clubul euro îi îndepǎrteazǎ şi mai mult pe letoni de fostul mare frate sovietic şi de Rusia, ceea ce a fost un obiectiv constant pentru Letonia de la prǎbuşirea sistemului comunist.

Mica Letonie, care numǎrǎ doar douǎ milioane douǎ sute de mii de locuitori, a fǎcut eforturi exemplare pentru a respecta criteriile impuse de zona euro, şi aceasta în condiţii dificile, de austeritate bugetarǎ şi recesiune economicǎ. Salariul minim în Letonia este de 500 de euro pe lunǎ, deci jumǎtate cît cel francez, iar 40 la sutǎ din populaţia letonǎ este ameninţatǎ de spectrul sǎrǎciei. Cu ce se vor alege deci letonii odatǎ intraţi în clubul euro?

Intrebarea rǎmîne deocamdatǎ în suspensie, împreunǎ cu altele pe care şi le pun experţii de la Bruxelles sau alţi comentatori avizaţi. Unii responsabili europeni se tem cǎ Letonia va deveni, pentru zona euro, o nouǎ Grecie, sau un nou Cipru, altfel spus cǎ va crea probleme de genul celor provocate de greci şi de ciprioţi. Deja, Letonia înregistreazǎ în bǎncile sale numeroase depuneri din strǎinǎtate, motiv pentru care în revista L’Express un comentator exclamǎ: "ia te uitǎ, pe de o parte Europa luptǎ împotriva paradisurilor fiscale iar pe de altǎ parte este pe cale de a crea noi paradisul în sînul ei!"
Cum zona euro a avut deja experienţa unor crize grave pe care le-a gestionat cît de cît cu succes, mǎ refer la problemele create de Grecia sau de Cipru, existǎ toate şansele însǎ ca Letonia sǎ devinǎ un bun elev al acestui club euro din care fac parte acum 18 state. S-ar putea spune deasemenea cǎ integrarea în zona euro rǎmîne un proiect major pentru alte state din fostul spaţiu comunist şi sovietic, deşi pentru moment ţǎri precum Polonia, Cehia, Ungaria sau Bulgaria rǎmîn prudente cînd vine vorba de adoptarea monedei unice. Chiar şi Suedia nu pare grǎbitǎ sǎ cearǎ intrarea în club.

Letonii îşi spun însǎ cǎ intrarea în zona euro ar putea favoriza o dezvoltare mai rapidǎ a ţǎrii lor. De altfel se simte deja cǎ Uniunea Europeanǎ s-a structurat pe douǎ etaje, cu viteze diferite de evoluţie:  este vorba în primul rînd de zona euro “unde se aflǎ inima Europei” (dupǎ cum spune primul ministru leton Valdis Dombrovskis), restul ţǎrilor membre ale Uniunii formînd oarecum etajul al doilea. Gurile rele spun însǎ despre premierul leton cǎ a accelerat integrarea ţǎrii sale în zona euro pentru a-şi asigura o carierǎ în viitor la Bruxelles.

Sǎ mai constatǎm cǎ Letonia este a doua ţarǎ balticǎ, dupǎ Estonia, care intrǎ în zona euro, şi cǎ Lituania ar putea adopta moneda unicǎ în 2015.