Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Virgil Tǎnase : Cronica bilingvǎ – La chronique bilingue (19)

Un ghem de maţe. Un amas de tripes

Textele clasicilor au devenit de mulţi ani, în ochii unor regizori de teatru, o materie idealǎ pentru crearea unor spectacole din ce în ce mai provocatoare. Uneori ei sunt însǎ acuzaţi cǎ depǎşesc orice mǎsurǎ. Virgil Tǎnase ne evocǎ impresiile unei montǎri cu "Hamlet" la Comedia Francezǎ.

N-am văzut, în ultima vreme, multe spectacole româneşti pe scenele pariziene. Când în sfârşit, împins de dorinţa de-a descoperi un tânăr regizor despre care mi se vorbise în termeni superlativi, am făcut-o, mi-am muşcat degetele. Dincolo de puţinătatea suflului care face arta, spectacolul lui Radu Afrim afişa o vulgaritate cu-atât mai ridicolă cu cât era de-o gratuitate aidoma celei  de la grădiniţă când înjuram fără să ştim ce promiteam că vom face  mamei şi moaşei duşmanului nostru de-atunci. Radu Afrim ar fi fost bine să-şi ştie lungul nasului : în materie de vulgaritate gratuită Parisul poate face mai vajnic şi mai somptuos. Spectacolul cu Hamlet al regizorului englez Dan Jemmet atinge culmi nebănuite, reuşind, după cum spune un critic, în cor cu toţi ceilalţi, « să-l ucidă pe Shakespeare în casa lui Molière ».

Je n’ai pas vu souvent, ces dernières années, des spectacles roumains sur les scènes parisiennes. Lorsque j’ai pris la peine d’aller à l’autre bout de la ville où le théâtre de l’Europe a une salle, c’était pour découvrir un jeune metteur en scène dont on m’avait dit du bien. Mal m’en a pris. Le spectacle de Radu Afrim était d’une vulgarité d’autant plus ridicule qu’elle était aussi gratuite que nos jurons de la maternelle, abstraits en raison de notre incompétence à mettre en pratique les menaces proférées. Radu Afrim aurait dû se montrer plus modeste. Une fois de plus Paris fait mieux et envoie ce pauvre provocateur dans les cordes. Avec son Hamlet à la Comédie française, le metteur en scène anglais Dan Jemmett « a tué Shakespeare dans la maison de Molière », pour reprendre le propos d’un critique approuvé par tous les autres, sans exception.

Ce să vă spun ? Că piesa se desfăşoară sub spoturile psihedelice ale unui pub londonian din anii 70, că actorii se zbânânţuie ca apucaţii – « un iepure nebun » spune un critic despre interpretul principal –, că Claudiu este microbist de football şi c-o pişcă de fund pe Gertruda, că… Nu, toate aceste detalii sunt inutile. Mi-ajunge să precizez că zburdalnicul Hamlet găseşte scris pe peretele de la WC – da, WC-urile sunt pe scenă cu distribuitoarele de prezervative cu tot –… Hamlet găseşte, spuneam, scris pe peretele de la WC « a fi sau a nu fi », de unde tirada binecunoscută.

Que puis-je vous dire ? Que la pièce se déroule sous les spots psychédéliques d’un pub londonien des années 70, que les comédiens s’agitent comme des dératés – comme des « lapins fous » dit un critique –, que Claudius est supporter de foot qui applique des taloches sur les fesses de Gertrude que… Non, c’est inutile. Il me suffit de préciser qu’en allant aux toilettes – oui, les WC sont sur scène avec leurs distributeurs de préservatifs – ce coquin d’Hamlet découvre un graffiti : « to be or not to be », ce qui l’incite à débiter son célèbre monologue à la façon dont on boit une bière ! Etc.

Oh, ce qui est désolant dans cette façon de mettre des moustaches à la Joconde – ce qui est sans doute plus facile que d’en faire une – ce n’est pas seulement l’inversion d’une tendance : autrefois le metteur en scène s’efforçait d’élever le public jusqu’à Shakespeare, maintenant il voudrait ramener Shakespeare dans le caniveau. Non, ce qui est affligeant dans cette attitude qui, après avoir infesté les festivals internationaux, où les fans s’applaudissent entre eux, pénètre maintenant dans la maison de Molière, c’est la dégradation de l’image de l’homme, cette idéologie du tout-à-l’égout, cette volonté farouche de nous faire croire que nous ne sommes tous qu’un amas de tripes – ce dont Shakespeare est le démenti le plus cinglant.

Oh, dezolant în aceast fel de a pune mustăţi Jocondei – lucru fără îndoială mai lesne decât de a picta o capodoperă – nu este numai inversarea unei tendinţe : până nu demult regizorul se străduia să ridice publicul la înălţimea lui Shakespeare, azi el vrea să-l coboare pe Shakespeare la nivelul târâtoarelor din rigolă… Nu, dezolant în această atitudine care, după ce a infestat festivalurile de teatru internaţionale, unde adepţii se aplaudă între ei, spurcă acum casa lui Molière, este degradarea imaginii pe care-o avem despre om, această ideologie a groapei cu scârnăvii, această înverşunare crâncenă de a ne face să credem că omul nu e decât un ghem de maţe – idee a cărei cea mai strălucită dezminţire este Shakespeare însuşi.

Cette fausse avant-garde théâtrale dont le fonctionnement est celui de la punaise qui suçe le sang des chefs-d’œuvres, aurait intérêt à se rappeler la réplique de Gorki, oui Gorki : « l’homme, quel mot merveilleux ».

Adusă în România de frecventatorii festivalurilor internaţionale de teatru, această falsa avangardă care se-ngraşă, ca ploşniţa, cu sângele altora, aceşti paraziţi ai capodoperelor ar face bine să-şi amintească replica lui Gorki – da, Gorki – « omul, ce minunat sună acest cuvânt ».

 

 
Cronica bilingvǎ – La chronique bilingue (19)