Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


UNESCO - Paris: lumea finanţelor şi a intreprinderilor mobilizatǎ pentru reducerea emisiei de gaze cu efect de serǎ

main_dossier_paris_climat_cop21_v4_0.jpg

conferinţa Naţiunilor unite pe tema schimbǎrilor climaterice, Paris 2015
Image source: 
credit foto: rfi.fr

Franţa continuǎ sǎ pregǎteascǎ terenul pentru a asigura succesul conferinţei Naţiunilor unite pe tema schimbǎrilor climaterice, un "summit" al tuturor naţiunilor convocat la începutu lui decembrie La Paris. Preşedintele francez François Hollande încearcǎ sǎ-i mobilizeze în aceastǎ perspectivǎ pe liderii politici dar şi pe şefii de intreprinderi. Parisul gǎzduieşte în aceste zile, mai precis pe 20 şi 21 mai, un "summit" al intreprinderilor cu participarea a 1700 de patroni, investitori şi experţi în finanţe din 50 de ţǎri.

Organizat de UNESCO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Stiinţǎ şi Culturǎ), inaugurat personal de preşedintele François Hollande, acest "summit" al intreprinderilor este o veritabilǎ premierǎ. Seful statului francez considerǎ cǎ numǎrǎtoarea inversǎ în perspectiva conferinţei din decembrie a început şi cǎ timpul este scurt: au mai rǎmas douǎ sute de zile pentru a convinge guvernele, responsabilii politici, marile instituţii financiare, marile intreprinderi de pe planetǎ, toatǎ lumea de fapt cǎ asumarea unor angajamente concrete în vederea reducerii fenomenului de serǎ nu mai poate fi amînatǎ.

Obiectivul pe care şi-l propune Franţa este foarte clar: limitarea încǎlzirii atmosferei doar cu douǎ grade şi nu mai mult. Pentru cǎ dincolo de pragul deja atins şi de cele douǎ grade suplimentare care par inevitabile, urmeazǎ catastrofa. Toatǎ lumea trebuie sǎ înţeleagǎ acest lucru, afirmǎ, de cîte ori are ocazia, François Hollande: responsabilii politici dar şi cei economici. Iatǎ de ce au fost deci convocaţi în acest cadru, la Paris şi la UNESCO, oameni susceptibili sǎ acţioneze la nivelul marilor intreprinderi planetare pentru a limita cantitatea de gaze cu efect de serǎ emisǎ în atmosferǎ.

In contextul acestei reuniuni ar urma sǎ fie semnat un document, un angajament în favoarea unei "dezvoltǎri durabile" pe bazǎ de "economie verde". Organizaţia Naţiunilor Unite a recenzat deja, în lume, peste 1500 de acţiuni concrete asumate în 400 de oraşe şi 71 de regiuni de cǎtre 264 de interprinderi. Acestea din urmǎ se angajeazǎ de fapt sǎ polueze mai puţin, sǎ recurgǎ mai puţin la energie provenind din cǎrbune, sǎ investeascǎ în cercetare şi sǎ mizeze pe energii reciclabile.

Lumea financiarǎ este şi ea invitatǎ sǎ reflecteze la obiectivele conferinţei de la Paris, şi sǎ investeascǎ astfel încît sǎ favorizeze reducerea emisiei de bioxid de carbon în atmosferǎ.

Unii experţi considerǎ chiar cǎ ne apropiem de un moment revoluţionar. Dacǎ omenirea s-a dovedit pînǎ acum incapabilǎ sǎ inventeze un alt model de producţie şi de consum decît cel care a triumfat planetar, în acest început de mileniu spectrul unei catastrofe generale s-ar putea sǎ-i oblige pe oameni la adoptarea unui alt tip de comportament. Capitalismul însuşi, ca un bolid care se îndreaptǎ spre o prǎpastie, va fi de fapt obligat sǎ frîneze şi sǎ imagineze un viraj spre alte coduri, spre alte surse de energie, spre alte tipuri de activitate, mai puţin energivore şi mai puţin risipitoare de materii prime şi de bunuri.

Meritǎ semnalat, în acest sens, şi angajamentul patronilor francezi. Sindicatul acestora a publicat un "manifest al interprinderilor" în care este evocatǎ "oportunitatea fantasticǎ" deschisǎ de mobilizarea împotriva poluǎrii planetei. De fapt, se aratǎ în acest manifest, angajamentul în favoarea energiei reciclabile şi a economiei verzi va crea noi locuri de muncǎ şi va stimula creşterea economicǎ. Sloganul este în orice caz mobilizator şi pentru moment meritǎ salutat.