Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Mesajul imigranţilor care vin în Europa: lumea de mîine va arǎta altfel

2015-09-20t085138z_147600434_lr2eb9k0olrqp_rtrmadp_3_europe-migrants-austria_0.jpg

Imigranti în Slovenia la granita cu Austria
Sursa imaginii: 
credit foto: rfi.fr

Uniunea Europeanǎ, dupǎ ce a decis ieri printr-un vot al majoritǎţii calificate sǎ-şi repartizeze în mod echitabil 120 000 de refugiaţi, îşi propune astǎzi, în cadrul unui summit convocat la Bruxelles, sǎ organizeze mai bine primirea refugiaţilor la frontiere. Revine în discuţie instalarea unor tabere de refugiaţi ("hot spots") şi ajutorarea ţǎrilor din Orientul Apropiat unde se aflǎ în prezent în jur de patru milioane de persoane deplasate din cauza rǎzboiului din Siria şi a insecuritǎţii din Irak şi Afganistan. In acest context, unii specialişti în problema migraţiilor avertizeazǎ cǎ actuala crizǎ a imigraţiei pune în evidenţǎ o altǎ crizǎ, aceea a statului-naţiune.

Franţa şi-a exprimat satisfacţia, prin vocea preşdintelui François Hollande, în legǎturǎ cu decizia Europei de a-şi repartiza eforturile în vederea primirii celor 120 000 de refugiaţi, chiar dacǎ Ungaria, Slovacia, Cehia şi România au votat împotriva cotelor obligatorii. "Europa şi-a asumat responsabilitǎţile" a spus şeful statului francez, care a adǎugat urmǎtoarele: "Este foarte important ca în viitor Europa sǎ consacre mijloace financiare şi sǎ ia mǎsuri pentru a acţiona rapid. Suntem capabili sǎ primim 120 000 de persoane pe un continent care numǎrǎ 450 de milioane de locuitori. Vom demostra cǎ suntem capabili sǎ-i primim pe aceşti oameni şi în acelaşi timp sǎ avem reguli care sǎ fie respectate. Iatǎ ce înseamnǎ responsabilitate, iatǎ ce înseamnǎ solidaritate."

Intrebat dacǎ Bruxelles-ul ar avea intenţia sǎ sancţioneze ţǎrile care nu vor respecta acordul la care s-a ajuns marţi 22 septembrie, François Hollande a reamintit cǎ existǎ "reguli în Europa" şi cǎ ţǎrile care nu le vor respecta se vor pune în situaţia de a nu mai beneficia de ceea ce Europa le-a acordat pînǎ acum".

François Hollande a fǎcut aceste declaraţii marţi searǎ în contextul unei vizite efectuatǎ la Londra, şi a evitat sǎ critice poziţia premierului David Cameron, care şi el refuzǎ cotele. Marea Britanie nu face însǎ parte din spaţiul Schengen a precizat François Hollande.

Franţa urmeazǎ sǎ primeascǎ în total 34 000 de refugiaţi, dar insistǎ în vederea instalǎrii, la frontierele externe ale Europei, a unor centre de înregistrare şi de control a candidaţilor la azil. Aceste centre, numite "hot spots", ar urma sǎ fie create în primul rînd în Grecia şi Italia, dar existǎ şi unii specialişti care se îndoiesc de marea lor eficienţǎ.

Este cazul cu antropologul Michel Agier care spune cǎ în orice refugiat politic se ascunde şi un imigrant economic, dupǎ cum imigraţia economicǎ are şi o dimensiune politicǎ, întrucît cei care fug de mizerie fug şi de o clasǎ politicǎ coruptǎ sau de tot felul de dictatori.

Ceea ce observǎ însǎ antropologul francez, analizînd fenomenul complex al migraţiilor de glob, este erodarea vechiului model al "statului naţiune". O mobilitate crescîndǎ, pe fond de globalizare, îi face pe oameni sǎ nu se mai recunoascǎ în vechile cadre sociale. Din ce în ce mai mulţi oameni fac acum parte din alte circuite economice, sociale şi comunicaţionale mult mai largi decît cele ale unui singur stat, spune Michel Agier. Tot el observǎ cǎ pe planetǎ s-au înmulţit de fapt taberele de refugiaţi. Aceste zone "intermediare" ca statut ar trebui sǎ fie temporare dar uneori oamenii trǎiesc în ele o viaţǎ întreagǎ şi se nasc generaţii care nu au cunoscut decît refugiul. Este cazul cu zeci de mii de palestinieni. In total, cam 12 milioane de persoane trǎiesc astǎzi în tabere de refugiaţi şi ele riscǎ sǎ devinǎ "durabile" pe fondul crizelor care se eternizeazǎ.

Semnalez, tot din Franţa, o luare de poziţie din rîndurile dreptei, este vorba de Laurent Wauquiez. Imaginea pe care mi-o inspirǎ criza imigraţiei, spune el, este aceea a unei încercǎri de a goli marea cu un degetar. Problema trebuie pusǎ de fapt cu totul invers: Europa se întreabǎ cum îi va repartiza pe migranţi în loc sǎ se întrebe cîţi migranţi este capabilǎ sǎ primeascǎ, mai aratǎ Laurent Wauquiez. El nu este singurul om politic francez care constatǎ cǎ Europa trateazǎ în prezent simptomele unei boli şi nu cauzele sale, care sunt rǎzboaiele din Orientul Apropiat şi din Africa.

In orice caz, sutele de mii de imigranţi care sosesc în Europa de la începutul verii sunt purtǎtorii unui mesaj: ei spun de fapt cǎ lumea de mîine va fi alta decît cea pe care o vedem astǎzi. In nici un caz sutele de milioane de sǎraci, de persecutaţi şi de marginalizaţi de pe planetǎ nu vor rǎmîne pasivi, privind la nesfîrşit la televizor sau pe i-phon-uri imaginile prosperitǎţii occidentale şi abundenţa societǎţii de consum. Aceste milioane de oameni îşi vor pǎrǎsi zonele în care s-au nǎscut şi în care nu existǎ viitor pentru a pǎtrunde, cu orice risc, în acea jumǎtate a planetei unde cuvîntul viitor are un sens. Efectele acestor deplasǎri umane vor fi profunde, iar dislocarea unor modele de civilizaţie şi înlocuirea lor cu altele nu este o noutate în istoria umanitǎţii.