Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Amnesty International : « In ciuda angajamentelor europene, romii rămân mai departe stigmatizaţi şi discriminaţi »

img_4452.jpg

Ultimul raport Amnesty International consacrat romilor
Ultimul raport Amnesty International consacrat romilor

Sub titlul « Egalitatea : un obiectiv greu de atins », asociaţia Amnesty International publică un nou dosar consacrat chestiunii romilor. « In ciuda angajamentelor europene, romii rămân mai departe stigmatizaţi şi discriminaţi » scrie ONGul. Aşa-zisul « Deceniu pentru o mai bună incluziune a romilor » lansat în 2005 de Uniunea europeană se soldează deci cu un bilanţ amar. O spune într-un interviu la RFI Flore de Borde, jurnalista franceză care a realizat dosarul despre romi în ultima publicaţie a lui Amnesty International.

« Bilanţul Deceniului pentru incluziunea romilor este mediocru. Au existat declaraţii de bune intenţii pentru a ameliora situaţia romilor din Europa dar în realitate vedem că romii rămân extrem de discriminaţi peste tot în Europa. In fapt nu există o voinţă politică pentru a schimba lucrurile. In plus, romii sunt victimele unui anti-ţigănism extrem de violent în toate statele. Un anti-ţigănism distilat în toate structurile publice : în şcoli, în spitale, pe scurt, în toate serviciile publice. E nevoie deci de un efort pedagogic pentru ca lucrurile să se schimbe. »

Vă puneţi speranţe în tineret, în noua generaţie de romi. Sunteţi deci optimistă ?

« Nu sunt în mod special optimistă. Am dorit să arăt o realitate care există. In general, se vorbeşte tot timpul despre romii care sunt expulzaţi sau despre sărăcia romilor, două realităţi pe care nu le putem nega. Dar în acelaşi timp există şi romi care se luptă, sunt romi care încearcă să facă ceva pentru comunitatea lor, există romi care reuşesc, care au făcut studii şi despre asta nu se vorbeşte niciodată. Ca jurnalist, nu înţeleg de ce nu se scrie decât despre cei 17 mii de romi din Franţa care trăiesc în tabere şi nu se face efortul pentru a descrie o realitate mult mai complexă. E adevărat că e vorba aici de partea ascunsă a icebergului. Totodată, chestiunea romilor e folosită şi ca o faţadă pentru a nu vedea că în realitate suntem incapabili să rezolvăm problema sărăciei, nici în Franţa nici în Europa. »

Spuneţi că « România şi Bulgaria, două ţări semnatare ale Deceniului pentru o mai bună incluziune a romilor, au vrut să arate că respectă drepturile minorităţilor dar că odată ce au fost acceptate în UE au uitat de promisiunile făcute...

« Spun aşa ceva pentru că asta mi-au spus multe asociaţii de romi din România şi din Bulgaria care au constatat cel mai bine, pe teren, că declaraţiile făcute de statele lor respective în cadrul Deceniului de incluziune a romilor nu au fost decât declaraţii de bune intenţii care nu s-au tradus niciodată în fapte, într-o politică pro-activă în favoarea romilor. In plus, aceste asociaţii mi-au precizat că au fost foarte puţin ajutate în activitatea lor cotidiană. »

Ce e de făcut pentru ca lucrurile să evolueze într-o direcţie mai bună ? Se pot inspira romii din mişcarea pentru drepturile civice din SUA anilor ’50 ?

« Viitorul romilor depinde în primul rând de o politică activă a diverselor state în favoarea integrării respectivelor lor populaţii de romi. Apoi, aşa cum o subliniază şi Michaël Guet de la Consiliul Europei, trebuie rezolvată şi chestiunea romilor migranţi. O problemă ce-ar trebui să fie abordată de toate statele împreună. In fine, apropo de drepturile civice, lupta lui Martin Luther King mi-a fost citată ca exemplu de mai mulţi responsabili de asociaţii de romi. Nu e vorba la romi de o mişcare organizată ci mai degrabă de un exemplu din care se inspiră şi de un fel de a conţientiza faptul că romii au şi ei drepturi pentru care trebuie să se bată. Există printre romi personalităţi care pot promova şi duce mai departe toate aceste valori. »

Are presa o responsabilitate pentru felul în care tratează chestiunea romilor ? In 2010-2011 în Franţa toată lumea nu vorbea decât despre romi şi taberele lor. Azi se aude foarte rar despre acest subiect ori taberele de romi mai există iar demolările continuă la fel ca acum 5 ani...

« Cred că chestiunea romilor e mai puţin prezentă în mass-media pentru că în momentul ăsta există criza migranţilor cu care este confruntată Europa şi cum nu putem vorbi despre toate lucrurile deodată, s-au lăsat deoparte romii. Eu mi-aş dori ca « problema » romilor să fie abordată diferit de presă. Să se arate de exemplu că există şi romi care reuşesc, care sunt medici, jurnalişti, şamd. Numai aşa restul societăţii poate înţelege că romii pe care-i vede cerşind la ieşirea din metrou sunt membrii cei mai săraci ai populaţiei şi că există deci o problemă a sărăciei în Europa care trebuie rezolvată. Subiectul romi nu trebuie redus doar la această unică viziune. Aici mass-media ar avea un rol de jucat pentru că dacă ar arăta că există romi care trăiesc şi altfel decât cerşind, şi populaţia din jur şi-ar schimba părerea despre romi. »

 
Amnesty International : « In ciuda angajamentelor europene, romii rămân mai departe stigmatizaţi şi discriminaţi »