Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Românii din Paris fotografiaţi de un ochi inspirat - Louis Monier

9782876236219fs.gif

Sursa imaginii: 
credit foto: éditions Michel de Maule

“Les Roumains de Paris" (Românii din Paris) se intitulează un album apărut la sfîrşitul lunii septembrie în Franţa, rezultatul unei complicităţi culturale între doi oameni pasionaţi, Basarab Nicolescu şi Louis Monier. Un florilegiu de 40 de fotografii şi tot atîtea biografii ne propune o imagine extrem de densă a contribuţiei pe care au avut-o românii în viaţa culturală dar şi ştiinţifică a Franţei.

Louis Monier este fotograful francez care a surprins pe peliculă în jur de 18 000 de chipuri de scriitori, artişti şi alte celebrităţi. O performanţă care s-a etalat pe durata unei vieţi de fapt, el însuşi devenind celebru prin tenacitatea, dar mai ales prin calitatea portretelor sale.

Basarab Nicolescu, el însuşi o personalitate proteiformă la frontiera dintre artă şi ştiinţă, explică în prefaţa albumului cum s-a înfiripat prietenia sa cu Louis Monier şi de fapt cum s-a născut albumul "Les Roumains de Paris". Poate că unii dintre ascultătorii noştri au în minte o fotografie devenită faimoasă, reprezentîndu-i pe Emil Cioran, Eugen Ionescu şi Mircea Eliade în Piaţa Fürstenberg de la Paris. Ei bine, nu altul decît Louis Monier se află la originea ei, momentul fiind precis datat, 1977, cu ocazia apariţiei, la Paris, a cărţii lui Mircea Eliade "Incercarea labirintului".

Basarab Nicolescu a organizat cele 40 de fotografii-biografii în două secţiuni. Prima aparţine "monştrilor sacri", iar a doua "personalităţilor contemporane". Monştrii sacri pot fi număraţi pe degetele de la două mîini: Eliade, Cioran, Ionescu, Stefan Lupaşcu, Vintilă Horia, Horia Damian, Virgil Gheorghiu, Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca. Microgalaxia "personalităţilor" contemporane cuprinde nume precum Virgil Tănase, George  Banu, Paul Goma sau Dumitru Tepeneag, instalaţi de multe decenii la Paris. Dar şi nume precum Magda Cârneci, Horia Bădescu sau Nicolae Breban care au trăit în anumite perioade la Paris…

Apărut la Editura Michel de Maule cu sprijinul Institutului Cultural Român, albumul este un fel de fereastră spre creativitatea românească în spaţiul francez dar aminteşte şi faptul că Franţa a fost (şi probabil că este încă) principala fereastră spre universalitate a românilor. Fotografiile semnate de Louis Monier, toate în alb negru, au fineţe, eleganţă şi un strop de nostalgie, captînd în acelaşi timp şi cîte ceva din forţa sau frămîntările interioare ale celor imortalizaţi în ambianţă pariziană sau de atelier.